.

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

O Περιφερειακός Σύμβουλος Τάσος Τζανής για τη διαχείρΙση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο (Νέο ΕΣΔΑ)

Αποτέλεσμα εικόνας για τασος τζανης 
Κυρίες & Κύριοι,

Το ΕΣΔΑ ,το οποίο αναθεωρήθηκε ως γνωστό πρόσφατα, καθορίζει τη στρατηγική,τις πολιτικές, τους στόχους & τις δράσεις, για τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο.

Το Όραμα της Εθνικής στρατηγικής  έχει σαν στόχους την βιώσιμη διαχείριση, την επαναχρησιμοποίηση υλικών, την εφαρμογή της αρχής *ο ρυπαίνων πληρώνει*, την αποκατάσταση όλων των ΧΑΔΑ ,την ασφαλή τελική διάθεση των αποβλήτων & την ευαισθητοποίηση του κοινού έτσι ώστε να υπάρχει ενεργή συμμετοχή & ευθύνη των πολιτών στη διαχείριση των αποβλήτων.

Με βάση την οδηγία 2008/98/EC πρέπει υποχρεωτικά & δεσμευτικά  ο ι   ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς  που θα γίνουν  στα Επιχειρησιακά Προγράμματα {2014-2020} στον τομέα  των αποβλήτων να είναι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ βιώσιμες.


Το ΠΕΣΔΑ αποτελεί το επιχειρησιακό σχέδιο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας, καταρτίζεται για κάθε Περιφέρεια της χώρας & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΙ τις γενικές κατευθύνσεις που περιέχονται στο ΕΣΔΑ, αποσκοπεί δε

α] Στην επιλογή των περιοχών που συγκροτούν τις διαχειριστικές ενότητες των στερεών αποβλήτων.

β] Στον  καθορισμό των μεθόδων διαχείρισης σε κάθε μια από αυτές.

γ] Στην εξειδίκευση  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ω ν  όρων & μέτρων για την επίτευξη των ποιοτικών & ποσοτικών στόχων που καθορίζονται στο ΕΣΔΑ.Σύμφωνα με τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις & αφού διαπιστώθηκε έλλειψη σχεδίου & οράματος  από τους αρμόδιους φορείς {Υπουργεία} διαχρονικά & με ορατό τον κίνδυνο προστίμων, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΑΜΕ & τελικά  ΑΝΑΛΑΒΑΜΕ την αρμοδιότητα  για την διαχείριση των απορριμμάτων.

Το ΠΕΣΔΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ στηρίχθηκε πάνω σε τρεις πυλώνες.

α] Στον διεθνή διαγωνισμό με την διαδικασία ΣΔΙΤ[Σύμπραξη Δημοσίου &  Ιδιωτικού Τομέα],που πρόσφατα είδαμε να  αποδαιμονοποιείται ακόμα & από τους φανατικούς πολέμιους του & να γίνεται αντιληπτό ότι δεν ήταν τελικά εφεύρημα του Τατούλη αλλά επιταγή της Ε.Ε.

β] Τον τερματισμό λειτουργίας των ΧΑΔΑ  &

γ]  Την ανακύκλωση  που  αποσκοπεί  - στην υψηλή προστασία του περιβάλλοντος [αειφορία]  -στην ανάπτυξη &  - σε  ν έ ε ς   θ έ σ ε ι ς  εργασίας.

Στο σημείο αυτό κρίνω σκόπιμο να υπενθυμίσω δύο μόνο ζητήματα όπως λεπτομερώς & δεσμευτικώς περιγράφονται στη σύμβαση , α] Ο ανάδοχος θα αναλάβει την διαχείριση του συνόλου των απορριμμάτων της Περιφέρειας με τήρηση στο έπακρο των αυστηρότερων Ευρωπαϊκών οδηγιών  & Ελληνικών Νόμων  & β] Το Ελληνικό Δημόσιο διασφαλίζεται απόλυτα, αφού η αμοιβή του ιδιώτη  θα καταβάλλεται μόνον εφ΄όσον τηρεί όλους τους όρους της σύμβασης.

Υπενθυμίζω ,αφού το ανέφερα στην αρχή της ομιλίας μου ότι με βάση την οδηγία  2008/98/EC πρέπει  η συγκεκριμένη διαχείριση να είναι οικονομικά & περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Όσον αφορά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα φαίνεται ότι υπάρχει ομοφωνία & διάθεση αποδοχής όλων των αυστηρών όρων προστασίας του περιβάλλοντος.

Όσον όμως αφορά την οικονομική βιωσιμότητα θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι, σύμφωνα με την αναλυτική οικονομική ανάλυση κόστους - οφέλους  όπως  αυτή περιγράφεται στην ΣΜΠΕ δεν υπάρχει περιθώριο περαιτέρω  μείωσης από την προτεινόμενη τιμή, δεδομένου ότι στο χαμηλότερο σημείο δεν επιτυγχάνεται   ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ , άρα καταστρατηγείται η συγκεκριμένη κοινοτική οδηγία & επιτέλους κάποτε θα πρέπει να σταματήσει στην Ελλάδα το φαινόμενο μη βιώσιμες δράσεις  να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό

Οι συγκρίσεις με άλλη Περιφέρεια  είναι αυθαίρετες, δεδομένου ότι η τιμή προσδιορίζεται & από την ποιοτική & ποσοτική σύνθεση των αποβλήτων αλλά & από τις ενδεχόμενα προϋπάρχουσες Υποδομές που ελαττώνουν κατά πολύ το  κατασκευαστικό κόστος της επένδυσης.Κυρίες & Κύριοι,

Είμαστε πλέον ένα βήμα από τη λύση του μεγαλύτερου προβλήματος,με χρονικό ορίζοντα κοινωνικού  οφέλους τουλάχιστον 30 χρόνια. Σε αυτή την πορεία είμαστε ένα σκαλί πριν την πολιτική μας αυτοολοκλήρωση ως σώμα & ως πολιτικά πρόσωπα,σύμφωνα με την πυραμίδα του Abraham Maslow.

Σας καλούμε να έρθετε κοντά,ελάτε τώρα γιατί η ιστορία άρχισε ήδη να γράφει.

Δυνατή Ερμιονίδα :Συγχαρητήρια κ. Πρόδρε της Σχολικής Επιτροπής της Α΄βαθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ερμιονίδας!

κ. Πρόεδρε της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ερμιονίδας, συγχαρητήρια!!! 
Περάσετε με επιτυχία το τεστ αντιμετώπισης διαφωνούντων, αντιφρονούντων και αντιπολιτευομένων. Πήρατε τα εύσημα του κ. Δημάρχου, ο οποίος έχει θεσμοθετήσει ως αντιπροσωπευτικό του μέσο το facebook. 
Κατατροπώσατε τους ενοχλητικούς αντιπάλους και όλους αυτούς που τολμούν και δεν χειροκροτούν.
 Όλους αυτούς που όχι μόνο δεν επευφημούν αλλά έχουν και το θράσος να αμφισβητούν το πρωτοφανές και πρωτόγνωρο έργο της Δημοτικής αρχής. 
Είναι να απορεί κανείς πως τολμήσαμε εμείς που δεν γνωρίζουμε από δημόσια διοίκηση, να αμφισβητήσουμε τους Μετρ του είδους. Μόνο κάτι να ρωτήσουμε και με όλο το σεβασμό! Ανακοινώσατε ότι έγιναν έργα πριν αυτά γίνουν; ανακοινώσατε την επισκευή του καυστήρα στις 17/2 αλλά αυτή έγινε μόλις χθες 23/2 και μόλις χθες έγινε και η ανάρτηση του εντάλματος πληρωμής. Αλλά και πάλι συγγνώμη! Μήπως πρέπει να υπάρξουν χωριστά παραστατικά προμηθευτών και υπηρεσιών; Υπάρχει κάποια απόφαση, κάποια συμφωνία για τις εργασίες οι οποίες χρειάζονταν, εν προκειμένω, στον καυστήρα του Δήμ. Σχολείου Θερμησίας ή όσο πάει; Οι τοπικοί τεχνίτες ρωτήθηκαν και δεν ενδιαφέρθηκαν να αναλάβουν το έργο; 
Να υποθέσουμε ότι δωρεές στο Δήμο Ερμιονίδας γίνονται πρώτη φορά; 
Μήπως έχει και κάποιος άλλος δημότης την ευαισθησία και τη δυνατότητα να πάρει χορηγίες ή μόνο εσείς μπορείτε; 

Οι Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων φροντίζουν για δωρεές τις οποίες σπεύδετε να οικειοποιηθείτε και πριν την ώρα τους; Μήπως κατά την πάγια τακτική σας, όποια επιτυχία υπάρχει και απ' όπου και αν προέρχεται, την προπαγανδίζετε ως δικό σας επίτευγμα για προφανείς ψηφοθηρικούς λόγους! Αντιθέτως όχι μόνο κρύβεστε και δεν απαντάτε, κάτι που εκ συστήματος και κατ΄ εξακολούθηση πράττει ο κ. Δήμαρχος στις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, όταν δεν σας συμφέρει αλλά προσπαθείτε να φορτώσετε ότι κακό γίνεται, στους αντιπάλους σας για να καλύψετε τη δική σας ανεπάρκεια. 
κ. Πρόεδρε της σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ερμιονίδας, ο θεσμός της αντιπολίτευσης αποτελεί πυλώνα της δημοκρατίας. Οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις εντός των πλαισίων του αντιπολιτευτικού ελέγχου

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ THN ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ – ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΡΙΝΘΟ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ

Η Πρωτοβουλία Πολιτών για την Επαναλειτουργία Τώρα του Τραίνου στην Αργολίδα, συγκροτήθηκε για να συσπειρώσει και να εκφράσει όλους όσους (πολίτες και φορείς του Νομού Αργολίδας) επιδιώκουν και αγωνίζονται για να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική σύνδεση του Νομού μας με την Κόρινθο και μέσω αυτής με την Αθήνα, ξαναβάζοντας την Αργολίδα στον σιδηροδρομικό χάρτη της χώρας.

Η σημασία της επαναλειτουργίας του τραίνου ξεπερνά την σημερινή συγκύρια και συνδέεται άρρηκτα με το αναπτυξιακό μέλλον και την τουριστική προοπτική της Αργολίδας που περνάει μέσα από την ενδυνάμωση των επαφών της με την πρωτεύουσα της χώρας, τις μεγάλες διεθνείς της πύλες (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Λιμάνι Πειραιά, Δυτική Πύλη Πατρών), καθώς και τα διευρωπαϊκά σιδηροδρομικά και μεταφορικά δίκτυα. Οι σύγχρονες σιδηροδρομικές μεταφορές έχουν πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις άλλες μεταφορές, από άποψη άνεσης, ασφάλειας και ποιότητας μετακίνησης, αντιμετώπισης κυκλοφοριακών προβλημάτων, εξοικονόμησης κόστους μετακίνησης και μεταφοράς και μείωσης των αναγκών σε ενεργειακή κατανάλωση, αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος. Για αυτό θα δραστηριοποιούμαστε παρεμβατικά με εκδηλώσεις, συσκέψεις, συναντήσεις με φορείς του νομού, αρθρογραφία στα τοπικά, αθηναϊκά έντυπα και ηλεκτρονικά - διαδικτυακά ΜΜΕ και υποβολή σχετικών αιτημάτων προς το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, τον ΟΣΕ, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τις λοιπες σιδηροδρομικές εταιρειες, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τους Δημάρχους του νομού και τους τοπικούς βουλευτές.Ως πρώτο στόχο ιεραρχούμε την άμεση δρομολόγηση ενεργειών από το Υπουργείο Μεταφορών, τον ΟΣΕ και τις υπόλοιπες σιδηροδρομικές εταιρείες για την επαναλειτουργία της υφιστάμενης μετρικής γραμμής Κόρσινθος-Άργος-Ναύπλιο / Τρίπολη, η οποία ενώ ανακαινίστηκε με κονδύλια του ΠΕΠ της 4ης Προγραμματικής Περιόδου, λειτούργησε ημιτελώς και για λίγο και στη συνέχεια κατέστη ανενεργή στα τέλη του 2010. Μακροπρόθεσμα διεκδικούμε την διερεύνηση σκοπιμότητας μελλοντικής μετατροπής της ως άνω γραμμής σε μονή ηλεκτροκίνηση γραμμή διεθνούς εύρους, με

Το μήνυμα του Δημάρχου κ.Σφυρή για το θέμα του σχολείου της Θερμησίας


Mερικοί θεσμικοί έχουν μπέρδεψει τους ρόλους τους, ακόμη κι αυτόν της αντιπολίτευσης. Δεν μπορούν να πείσουν ότι κάποτε;;!! Θα μπορούσαν να διοικήσουν το Δήμο με τέτοια κριτήρια αντιπαράθεσης και εμπλοκή "ανυποψίαστων" θυμάτων. Πόσο μάλλον εμπλέκοντας τον καυστήρα με την εκπαίδευση. Παραβλέποντας ότι αν έκλεινε το σχολείο που αγωνιστήκαμε να παραμείνει δεν θα υπήρχε ούτε καυστήρας ούτε πρόεδρος γονέων ούτε πεδίο μικροπολιτικής. Η διαδρομή της θεωρίας σφιζει, και της παραπληροφόρησης πλήρης. Η συνταγή του λαϊκισμού και της παραπληροφορησης έχει οδηγήσει στην απαξίωση τη θεσμών. Η έλλειψη έστω και μιας πρότασης στο ΔΣ αποδεικνύει την ανυπαρξια δημιουργικης πολιτικης. Μια συμβουλή!! Ασχοληθείτε και συμπορευτείτε για την λύση των προβλημάτων. Αυτό περιμένει ο κόσμος.
Μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη του. Βλέπει !!
Συγκρίνει!! Εκτιμά. Αργούν οι εκλογές. Κάτι θα αφήσουμε εάν κι εφόσον υπάρξει επόμενος.
Οι εκλογές θα γίνουν μετά από δυόμισι χρόνια
Έχετε χρόνο να πείσετε ότι μπορείτε να διοικήσετε.

 https://www.facebook.com/hermionida