.

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας στον Δήμο Ερμιονίδας για το έτος 2016.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΚΡΑΝΙΔΙ  24/5/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                       Αρ. πρωτ.: 4312
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας
στον Δήμο Ερμιονίδας για το έτος 2016.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Έχοντας Υπόψη:
1)Tην ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/047.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 Τεύχος Β΄)
2)Το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 285/Α/2001).
3) Το άρθρο 56 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α΄/26.04.2016)
4) Το Π.Δ. 270/81 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 77/30-03-81).
5) Το Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006).
6) Το Ν. 3852/2010.
7) Την με αριθμό πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/οικ./71459/30-7-2013/Υπουργείου Υγείας .
8) Την αριθ. 83/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας.
9) Την με αριθμ. 48/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία συντάχθηκαν οι όροι διακήρυξης.
10)Το υπ’ αριθμ. 9132/23-05-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Νομού Αργολίδας περί Έγκρισης σχεδίων προκήρυξης δημοπρασίας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Δημοπρασία πλειοδοτική , φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας προς τρίτους με σύναψη Έγγραφης σύμβασης μίσθωσης έναντι ανταλλάγματος, στον Δήμο Ερμιονίδας για το έτος 2016, ως κάτωθι :
1)Περιγραφή χώρων παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη έγγραφης σύναψης μίσθωσης, έναντι ανταλλάγματος & ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς.
Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη έγγραφης σύμβασης μίσθωσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586ΒΕΞ2015/07/04/2015 (ΦΕΚ 578/09/04/2015 Τεύχος Β΄) καθώς και την ΚΥΑ ΔΔΠ0006398/691ΒΕΞ2015/27/04/2015 (ΦΕΚ 828/12-5-2015 Τ. Β’) τροποποιητική της καθώς και το άρθρο 56 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α΄/26.04.2016), περί παράτασης της ισχύος της ανωτέρω ΚΥΑ έως 30/4/2017 ενώ το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς, τιμή εκκίνησης δημοπρασίας ανά τ.μ είναι 10,00 ευρώ, για όλα τα παρακάτω, ορίζονται ως εξής:
________________________________________
– Π1 – Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για απλή χρήση αιγιαλού, στη δεξιά πλευρά, στη θέση «Λεπίτσα» Τ.Κ. Κοιλάδας, όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€)________________________________________
– Π2 – Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για απλή χρήση αιγιαλού, στην αριστερή πλευρά, στη θέση «Λεπίτσα» Τ.Κ. Κοιλάδας, όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΣΤΑ ΔΙΔΥΜΑ

.Πέμπτη  26 Μαΐου 2016
ΠΡΟΣ
κ. Δημαράκη  Αριστείδη
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ερμιονίδας
Κοινοποίηση:
κ. Σφυρή ΔημήτριοΔήμαρχο Ερμιονίδας
Κ. Σπανό Κων/νο
Πρόεδρο Τ.Κ. Διδύμων
Κ. Θεοδώρου Κων/να
Πρόεδρο Τ.Κ. Φούρνων
Θέμα : Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Κύριε Πρόεδρε,
Χθες Τετάρτη 25 Μαΐου 2016, στο Σταυρό Διδύμων, έγινε προσπάθεια επανέναρξης των εργασιών από ιδιώτη εργολάβο, για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ « Σταυρός 1», η οποία σταμάτησε από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Διδύμων  κ. Σπανό ο οποίος είχε συνάντηση την ίδια μέρα στην Τρίπολη για να ενημερωθεί σχετικά με τις ενέργειες της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την χωματερή.
Την ίδια μέρα αντιπροσωπεία του Δήμου Ερμιονίδας με επικεφαλής το Δήμαρχο κ. Σφυρή μετέβη επίσης στην Τρίπολη για το ίδιο θέμα.

O ΤΑΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΜΙΟΝΗ

Κρανίδι 26/5/2016
ΠΡΟΣ: Πρόεδρο και Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ
ΚΟΙN.: Πρόεδρο και Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου
Γραφείο Δημάρχου κ. Δ. Σφυρή

ΘΕΜΑ : ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΜΙΟΝΗ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από πολλά παράπονα – διαμαρτυρίες επαγγελματιών και δημοτών από την Δ.Κ. Ερμιόνης και ειδικότερα από το νότιο λιμάνι Ερμιόνης (Μανδράκια) σχετικά με την ύδρευση σκαφών και την ανεξέλεκτη διάθεση δωρεάν νερού ύδρευσης από μία συγκεκριμένη λήψη που βρίσκεται στην συγκεκριμένη περιοχή, θέλουμε επίσημη και πλήρη ενημέρωση επί του συγκεκριμένου θέματος, επί των άνω καταγγελιών.
Δεν είναι σωστό την ίδια ώρα που οι δημότες μας πληρώνουν τους «φουσκωμένους» λογαριασμούς να δίνουμε δωρεάν νερό σε τρίτους.
Πρέπει άμεσα να απαντήσετε :
  1. Γιατί γίνεται ανεξέλεκτα και δωρεάν ύδρευση σκαφών;
  2. Γιατί γίνεται από ένα υδρόμετρο ενώ υπάρχουν και άλλες θέσεις με παροχές;
  3. Πληροφορηθήκαμε ότι το 2015 ανατέθηκε σε ιδιώτη η ύδρευση σκαφών. Με ποιά διαδικασία πραγματοποιήθηκε και αν προβλέπεται από την νομοθεσία αυτή η συγκεκριμένη απευθείας ανάθεση. Ποιό το όφελος της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ από αυτή την ένέργεια;

Περι πλαστών πτυχίων...

Δεν νομίζω ότι αυτή η χώρα ..έχει καποια τύχη..
Μήπως είμαστε μια "πλαστή" χώρα 
"Ι"

https://www.alfavita.gr/arthra/%CE%B1%CE%B8%CF%89%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1-2000-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC-%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1
Oι εικόνες είναι απο το https://twitter.com/hashtag/plasta_ptyxia?src=tren
.

Ευχαριστήρια επιστολή του Προέδρου της Τ.Κ. Κοιλάδας Πάνου Φλωρή προς την επιχείρηση “ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕ ΑΦΟΙ ΠΟΥΛΗ ” για την χορηγία ασφαλτοτάπητα
Με την παρούσα επιστολή εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου στην επιχείρηση “ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕ ΑΦΟΙ ΠΟΥΛΗ” για την ευγενική προσφορά 3 τόνων ασφαλτοτάπητα προς την Τοπική Κοινότητα Κοιλάδας, προκειμένου να επουλωθούν οι λακκούβες του δρόμου Κοιλάδας – Δορουφίου – Θυνιού, ο οποίος οδηγεί στις πανέμορφες παραλίες της περιοχής μας.
Πράγματι την Τετάρτη 25 Μαΐου 2016, με προσωπική εργασία δική μου και εθελοντική προσφορά εργατών, έγινε η επούλωση όλων των λακκουβών του εν λόγω δρόμου (πάνω από 100 τον αριθμό), έτσι ώστε να είναι έτοιμος για ασφαλή χρήση, η οποία αυξάνεται κατά πολύ με την έναρξη της Καλοκαιρινής περιόδου.Παναγιώτης Αναστ. Φλωρής
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κοιλάδας

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ.

   


Τα τελευταία χρόνια έχουμε την τύχη να λειτουργεί στην περιοχή μας Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, το οποίο δίνει μία δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν κατόρθωσαν να πάρουν το απολυτήριο Γυμνασίου.  Η φοίτηση σε αυτό είναι διετής και τα μαθήματα (Μαθηματικά, Γλώσσα, Πληροφορική, Μουσική κτλ) πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες. Η λειτουργία του δίνει την δυνατότητα στους μαθητές του να συμπληρώσουν την εκπαίδευσή τους και να αποκτήσουν το πολύτιμο απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 
            Δυστυχώς η λειτουργία του σχολείου πέρυσι, στο πλαίσιο της δύσκολης δημοσιονομικής κατάστασης που έχει περιέλθει η χώρα, τέθηκε σε αναστολή και κινδυνεύει με οριστική κατάργηση. Στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται ώστε να γίνει άρση της αναστολής, καλούμε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να φοιτήσει στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας να προσέλθει στο Γυμνάσιο Κρανιδίου απογευματινές ώρες 5-9 ώστε να εγγραφεί.

                                                                                                   Ο Διευθυντής

     
                                                                                                              
Γεώργιος Κόνδης